Save the Date: Een positief verhaal over migratie en ontwikkeling - Cordaid

SAVE THE DATE

Een positief verhaal over migratie en ontwikkeling

Datum: Dinsdag 13 december 2022
Tijd: 14.00-17.00
Locatie: Museum voor Beeld en Geluid te Den HaagGeorganiseerd door Cordaid en samenwerkingspartners (Partos, Pimp my Village, WO=MEN, Wilde Ganzen e.a.)
 
Het politieke en maatschappelijke draagvlak binnen Nederland voor (gedwongen) migratie, internationale noodhulp en ontwikkelingssamenwerking staat al enkele jaren onder druk. Sommige politici en opiniemakers dragen hieraan bij door in te spelen op ‘angst voor de ander’, door migranten en vluchtelingen weg te zetten als ‘gelukszoekers’. Het publieke en politieke debat is de laatste jaren verder gepolariseerd geraakt. Daarnaast worden migranten en vluchtelingen zelf, maar ook ‘het stille midden’, nauwelijks gehoord. 
 
Hoe kunnen noodhulp-, ontwikkelings- en migrantenorganisaties bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor (gedwongen) migratie? Hoe bereik je doelgroepen in 'het midden' en welk verhaal spreekt hen aan? Hoe krijgen mensen met een migratieachtergrond een duidelijke stem in het gesprek?
 
Over deze en andere kwesties gaan we deze middag in gesprek. Met vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, met beleidsmakers, politici en journalisten, die allemaal een rol spelen in de wijze waarop over migratie en ontwikkelingssamenwerking wordt gesproken in ons land. Deze conferentie is het sluitstuk van een reeks workshops waarin een groot aantal stakeholders met elkaar voorstellen hebben gedaan voor een bindend, nieuw narratief over migratie en ontwikkeling.
 
Zet deze datum alvast in je agenda, en meld je hier aan.
Nadere informatie over het programma volgt dan spoedig. Voor vragen over deze conferentie kun je je wenden tot ingrid.van.bouwdijk@cordaid.org
 
Voel je vrij deze save the date verder te verspreiden in je netwerk!