Platform Vrouwen & Duurzame Vrede: 'Vrouwen in hun kracht'

Datum: 25-03-2023
Tijd: 13:00-16:00
Locatie: Johanneskerk
Adres: Westsingel 30, Amersfoort


Platform Vrouwen & Duurzame Vrede organiseert de sessie 'Vrouwen in hun kracht'.

VNVR resolutie 1325 is 25 jaar geleden aangenomen. Toch zitten er nog weinig vrouwen aan tafel als het om vredesonderhandelingen gaat. 

Hoe kom je aan tafel? Hoe krijg je een gelijkwaardige plaats? Wat zijn de barrières? 

Persoonlijk leiderschap en leren te onderhandelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Fleur Ravensbergen, vredesonderhandelaar van professie en auteur van het boek ‘Ontwapend’ zal deze middag over haar eigen onderhandelingservaringen bij vredesprocessen vertellen, maar ook over onderhandelen met betrekking tot persoonlijk leiderschap. Inclusief een inspirerende en interactieve sessie over onderhandelen in het dagelijks leven.

Deze middag gaan wij voor empowerment en onderling verbinden!

Opgave: vóór 23 maart aan info@vrouwenenduurzamevrede.nl

De toegang is gratis: een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming in de kosten wordt op prijs gesteld en is voor het PV&DV de mogelijkheid voor meer empowerment sessies.

NB Deelname kan beschouwd worden als een activiteit binnen NAP IV, waardoor reiskosten van ondertekenaars bij het KVO-fonds gedeclareerd kunnen worden.