Kennissessie Hoe kan het humanitair oorlogsrecht de Vrouwen, Vrede en Veiligheid agenda versterken?

Datum: 23-03-2023
Tijd: 12:00-13:30
Locatie: WO=MEN Nederlands Gender Platform
Adres: Korte Poten 9b, Den Haag


Beste collega,

Met veel plezier knikken we je uit voor een nieuwe kennissessie bij WO=MEN Dutch Gender Platform op donderdag 23 maart van 12.00u tot 13.30u: Hoe kan het humanitair oorlogsrecht de Women, Peace and Security agenda versterken?

In gewapende conflicten mag niet zomaar alles. Op gewapende conflicten is namelijk het humanitair oorlogsrecht (ook wel het internationaal humanitair recht genoemd) van toepassing: dat bepaalt welke middelen en methoden van oorlog wel en niet mogen. Zodat burgers en personen die niet langer deelnemen aan het conflict, zoveel mogelijk worden beschermd. Het humanitair oorlogsrecht is dan ook een interessant wettelijk kader voor de bescherming van vrouwen, meisjes en gender non-conforme mensen (evenals mannen en jongens) in conflict, een van de pijlers van de Women, Peace and Security agenda.

Hoe kan het humanitair oorlogsrecht worden ingezet voor het verbreden van de Women, Peace and Security beschermingspijler, zodat vrouwen en meisjes worden beschermd tegen alle vormen van geweld? En hoe kunnen we het humanitair oorlogsrecht gebruiken om de Women, Peace and Security agenda en Nationale Actieplannen meer rechtskracht te geven? Daarover gaan we in gesprek met Majoor Sander Agterhuis, genderadviseur bij het ministerie van Defensie.

Ondertekenaars van het Nederlandse Nationaal Actieplan 1325 en geïnteresseerde leden van WO=MEN zijn van harte welkom bij deze sessie. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 maart COB bij a.dekker@wo-men.nl. Wees op tijd, ivm het beperkte aantal plekken. Tijdens de sessie wordt een lunch verzorgd.

Lees hier meer over de Nederlandse bijdrage aan de uitvoer van de Women, Peace and Security agenda.