Communiqué van het netwerk van WPS-contactpunten 4e vergadering op hoofdstedelijk niveau, 18-19 mei 2022

Het thema van de bijeenkomst was " Partnering for Change: De agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid omzetten in actie, in het besef dat de reactie op conflicten en crisissituaties duurzame en impactvolle maatregelen vereist om het bestaande normatieve kader inzake WPS uit te voeren. In het communiqué wordt opnieuw bevestigd dat de civiele samenleving en lokale organisaties cruciale partners zijn en wordt de toezegging gedaan dat actie zal worden ondernomen om ervoor te zorgen dat vrouwen volledig, op voet van gelijkheid en op zinvolle wijze leiding kunnen geven aan, deelnemen aan en vertegenwoordigd zijn in alle vredes- en veiligheids- en humanitaire processen.