Evaluatierapport Eindevaluatie van het programma "Vrouwen en jongeren als bruggenbouwers" van Cordaid en Human Security Collective ter versterking van de veerkracht in Libië 3e NAP 1325

In de evaluatie wordt onder meer geconcludeerd dat de capaciteitsopbouw op kleine schaal heeft bijgedragen tot menselijke veiligheid en genderkwesties in de gemeenschappen en positieve praktijkervaringen voor activisten heeft opgeleverd. De lobby- en pleitbezorgingscomponent bracht Libische partnermedewerkers in contact met diverse instanties en internationale evenementen, waardoor zij konden netwerken met een breed scala aan organisaties. Dit inspireerde en verhoogde de blootstelling van Libische activisten aan nationale en internationale lobby en belangenbehartiging. De verbeterde vaardigheden, kennis, motivatie en netwerken van activisten zullen waarschijnlijk ook na afloop van het programma blijven bestaan.

Hier vindt u ook een analyse van de verhalen uit de evaluatie