Evaluatieverslag Let's Talk Transforming gendered power relations for peace and social cohesion

Uit deze evaluatie blijkt dat het project er grotendeels in geslaagd is zijn doelstellingen te verwezenlijken, althans op korte termijn. De deelnemers meldden dat het project een nuttige en relevante interventie was. Het is moeilijk in te schatten in hoeverre het project in staat is geweest echte verschuivingen teweeg te brengen in de grondhouding van de deelnemers. Uit de interviews blijkt echter duidelijk dat de interventie de deelnemers belangrijke levensvaardigheden heeft bijgebracht en de mensen aan het denken heeft gezet over de problemen rond menstruatie, LGBTIQ+ en communicatie.