Factsheet (in het Nederlands) Gender in militaire operaties en DAP 1325

Het informatieblad biedt een goede samenvatting van gender in militaire operaties, alsmede een duidelijk overzicht van de acht DAP 1325-doelstellingen en de daarmee verband houdende acties.