Handleiding voor berichtgeving in de media over gendergerelateerd geweld (in het Arabisch)

In lijn met de visie van de Syrian Female Journalists Network Foundation (SFJN), "Naar feministische media voor sociale verandering", heeft SFJN tien jaar ervaring in haar diverse programma's samengevat in een uitgebreide handleiding. De gids is bedoeld voor vrouwelijke journalisten en mediapractici en geeft inzicht in journalistieke en mediatechnieken. De gids benadrukt het belang van zelfzorg en is gericht op het handhaven van professionaliteit in berichtgeving in de media. De gids voorziet professionals van effectieve en genuanceerde hulpmiddelen om kwesties rond gendergerelateerd geweld en de bijbehorende trauma's professioneel, gevoelig en evenwichtig te benaderen, wat zowel de overlevenden/slachtoffers als vrouwelijke journalisten ten goede komt.