Intervention Journal article: Intimate partner abuse among Rohingya in Malaysia: assessing stressors, mental health, social norms and help seeking to inform interventions

Intervention, the Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Settings, is een open access tijdschrift dat twee keer per jaar verschijnt onder auspiciën van ARQ National Psychotrauma Centre. Het tijdschrift biedt een breed scala aan artikelen en veldrapporten die doorbladerd kunnen worden. Zie website: interventionjournal.org
Het risico op Intimate Partner Abuse (IPA) kan toenemen tijdens perioden van ontheemding. De huidige studie onderzoekt patronen van IPA, de correlaten en het hulpzoekgedrag onder Rohingya-vluchtelingen in Maleisië. De resultaten wezen op hoge IPA-percentages. Respondenten rapporteerden ook tal van chronische stressoren en suggereerden verbanden tussen stressoren, geestelijke gezondheid en IPA. Sociale normen die de aanvaardbaarheid van IPA benadrukken en het zoeken van hulp ontmoedigen, kwamen ook vaak voor.