Jaarverslag 2020 Verwezenlijkingen ZOA inzake WPS

ZOA stelde positieve resultaten vast op het vlak van bescherming van vrouwen en meisjes, steun aan overlevenden van mensenhandel en de aanpak van schadelijke gendernormen. Het werk vereist sterke opleidingscomponenten, voldoende tijd en middelen. In de door conflicten getroffen contexten waar ZOA werkt, hebben contextuele veranderingen vaak invloed op wat mogelijk is en hoe mensen omgaan met elkaar en met bepaalde onderwerpen. De gegevens tonen aan dat ondanks positieve resultaten er nog veel te leren en te verbeteren valt.