NAP 1325 Blog Recapitulatie van een Nederlands NAP 1325 Netwerkevenement

Op 11 december 2023 organiseerden Human Security Collective, het ministerie van Buitenlandse Zaken en WO=MEN samen een informele netwerklunch voor ondertekenaars van het NAP 1325. Tijdens het evenement kregen ondertekenaars van het NAP 1325 de kans om het werk van Human Security Collective te leren kennen en na te denken over het werk van de afgelopen vier maanden met een debriefing over belangrijke gebeurtenissen op het gebied van Women, Peace and Security (WPS) en Feministisch Buitenlands Beleid. Het belangrijkste was dat er tijd was om samen te komen in een informele setting en te netwerken met medeondertekenaars van het NAP 1325.