Nieuwsblad Interview "Vrouwen in Oorlog (Slot) Sigrid Kaag "Stop Niet, Sta op en Spreek Luider"

De Groene Amsterdammer publiceerde in 2019-2020 een serie interviews met Vrouwelijke Mensenrechtenverdedigers in door conflicten getroffen landen: 'Vrouwen in Oorlogstijd'. Dit is een slotartikel in de serie: een interview met minister Kaag (minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over de betekenis van VNVR-resolutie 1325 over Vrouwen, Vrede en Veiligheid en de dringende noodzaak voor landen over de hele wereld, waaronder Nederland, om de resolutie beter uit te voeren.

Bekijk het artikel hier

Foto door Ministerie van Buitenlandse Zaken, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons