Nieuwsbrief (Arabisch) Syrische vrouwen actoren of uitvoerders van agenda's?

CCSD's lokale partner Suwar Magazine heeft verslag gedaan van de deelname van de Syrische Vrouwen in verschillende artikelen en onderzoeksdossiers.

Copyright foto: CCSD