Onderzoeksrapport Dogmatisme of Pragmatisme? Gewelddadig extremisme en gender in de Centrale Sahel

Het onderzoek heeft tot doel het verband tussen genderverhoudingen en gewelddadig extremisme in de centrale Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) te onderzoeken. Er wordt getracht inzicht te krijgen in de mate waarin de verwachtingen die samenhangen met genderrollen bijdragen tot de betrokkenheid van mannen en vrouwen bij de ondersteuning van gewelddadig extremisme in de Sahel, en de specifieke rol van vrouwen in deze context te onderzoeken.