Onderzoeksrapport "MAKEN ONZE STEMMEN BELANGRIJK? Een analyse van de zinvolle participatie van vrouwelijke vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld aan de VN-Veiligheidsraad

Dit onderzoeksrapport van Oxfam International analyseert het trage tempo van verandering in en door de VN-Veiligheidsraad wat betreft het handhaven van zijn rol in de uitvoering van de WPS-agenda. Dit omvat een aanhoudende onwil om het belang te erkennen van het regelmatig horen van diverse vrouwenperspectieven in landenspecifieke briefings, het zinvol bevorderen van vrouwenperspectieven door middel van uitvoerbare toezeggingen, en een groeiende bezorgdheid dat wanneer vrouwen wel briefen, dit een oefening is geworden in het aanvinken van vakjes. Wil de participatie van vrouwen "zinvol" zijn, dan moeten niet alleen vrouwen uit de civiele samenleving bij formele Raadsprocessen worden betrokken, maar moet er ook voor worden gezorgd dat deze processen en de resultaten ervan worden gevormd door de standpunten van de vrouwelijke civiele samenleving in al haar diversiteit.