Overtuigend vertellen hoe campagne voeren sociale normen kan veranderen

Het Every Voice Counts (EVC) programma (2016-2020) van CARE Nederland heeft als doel bij te dragen aan het opbouwen van effectieve en
inclusieve bestuursprocessen in fragiele en (post-)conflictgetroffen omgevingen. Het programma richt zich op
vrouwen en jongeren om hun participatie en invloed in formele en informele besluitvormingsprocessen te bevorderen.
besluitvormingsprocessen. Bepaalde schadelijke sociale normen blijken een belemmering te vormen voor de integratie van vrouwen en
van vrouwen en jongeren in de besluitvorming. EVC wil dergelijke schadelijke en discriminerende
sociale normen die de publieke en politieke participatie van vrouwen belemmeren.

Copyright foto: CARE Nederland