Oxfam Policy Practice Journal Article - SOGI (seksuele geaardheid en genderidentiteit) in beleid en praktijk voor vredesopbouw brengen

Mensen die buiten de binaire categorieën van vrouwen en mannen vallen, of die zich niet houden aan heteroseksuele normen, zijn opvallend afwezig in vredesopbouwwerk en worden geconfronteerd met een spectrum van geweld dat het conflict zelf overstijgt. Dit artikel is o.a.gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd met vluchtelingen, activisten, dienstverleners en advocaten in Bosnië Herzegovina, Colombia, Nepal en Libanon. Het is essentieel om het debat over gender in vredesopbouw en humanitaire respons te verbreden, zodat ook diverse SOGI-kwesties aan bod komen. Er worden ookmogelijke manieren gegeven waarop humanitaire en vredesopbouwactiviteiten deze kwesties beter kunnen aanpakken.

U kunt het volledige artikel hier lezen of downloaden.