Oxfam Policy Practice Journal Article - Visible outside, invisible inside the power of patriarchy on female protest leaders in conflict and violence-affected settings

Zelfs wanneer vrouwen prominente actoren zijn in publieke protesten, worden de meeste vrouwen uitgesloten van de door mannen gedomineerde besluitvormingsruimten waarbinnen de onderhandelingen plaatsvinden. Dit artikel analyseert de strijd voor rechten in een conservatieve en door conflicten getroffen Hazara-gemeenschap in Pakistan , waarin vrouwen in de loop der tijd prominenter zijn geworden, in die mate dat zij het gezicht van de protesten zijn. Dit heeftgeleid tot veranderingen in de aard en het doel van de strijd: van door mannen gedomineerde gewelddadige protesten gericht op het uiten van woede, naar op vrouwen gerichte vreedzame sit-ins die de staat ter verantwoording roepen voor een gebrek aan veiligheid. Vrouwen worden echter nog steeds uitgesloten van de ruimtes binnen de beweging waar beslissingen worden genomen.

Lees of download het volledige artikel hier.