KVO-Fonds

In 2022 kunnen kleine en vrijwilligersorganisaties die deelnemen aan NAP 1325 gerelateerde activiteiten een deel van hun kosten terugvorderen via het zogenaamde KVO-Fonds (Kleine Vrijwilligers Organisaties Fonds). Met een subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben WO=MEN en het Platform Women amp; Sustainable Peace (PV amp;DV) voortzetting van het KVO-Fonds mogelijk gemaakt. De werkzaamheden van het fonds zullen worden uitgevoerd door een commissie van PV amp;DV.

De criteria voor het indienen van een aanvraag zijn als volgt:

Subsidiabele organisaties en medewerkers
 • Alleen ondertekenaars van het NAP 1325-IV
 • Organisaties met een jaarbegroting van lt; € 150.000
 • Voor onbetaald personeel/vrijwilligers die deelnemen aan NAP 1325-activiteiten (zoals hieronder vermeld)

Subsidiabele
activiteiten: Activiteiten die bijdragen aan de (sub)resultaten van het NAP 1325-IV
 • (Mede)voorzitterschap van nationale/regionale of thematische groepsbijeenkomsten in het kader van het NAP 1325-IV: voorbereidende bijeenkomst, feitelijke groepsbijeenkomst, follow-up bijeenkomst (datum van bijeenkomsten en bewijs van reiskosten overleggen)
 • Deelname aan nationale/regionale of thematische groepsbijeenkomsten in het kader van het NAP 1325-IV: daadwerkelijke vergadering (datum vergaderingen en bewijs van reiskosten verstrekken)
 • Deelname aan vergaderingen van de Raad van Toezicht van het NAP 1325: voorbereidingsvergadering, OB-vergadering, follow-up-vergadering (datum vergaderingen en bewijs van reiskosten verstrekken)
 • Deelname aan ondertekenende evenementen: voorbereidingsbijeenkomst (in geval van presentatie), evenement (datum van vergaderingen en bewijs van reiskosten verstrekken)
 • 1325-gerelateerde presentaties die vooraf zijn meegedeeld aan de NAP 1325-gemeenschap (datum en doel van de presentaties en bewijs van reiskosten verstrekken)
 • Een forfaitair bedrag bijdrage in de algemene administratiekosten van kleine organisaties

Standaardvergoedingen
 • Max € 40/vergadering of presentatie (bewijs van datum)
 • Organisatie- en kantoorkosten @ max € 25/maand (forfaitair bedrag, geen bewijs van uitgaven nodig)
 • Reiskosten in Nederland voor de genoemde subsidiabele activiteiten (bewijs van uitgaven)

Er kunnen declaraties worden ingediend voor maximaal € 850/ organisatie/ jaar

Declaraties hebben betrekking op kosten met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2022, en kunnen twee keer per jaar worden ingediend (tussen 1-15 juli, en tussen 1-15 januari). NGO's die een aanvraag voor steun uit het KVO-fonds willen indienen, worden vriendelijk verzocht zich te registreren op Kvo-fund@gmail.com. Na registratie zullen zij een aanvraagformulier ontvangen. Vragen en verzoeken kunnen ook aan dit mailadres worden gericht.