KVO-Fonds

In 2022 kunnen kleine envrijwilligersorganisaties die deelnemen aan NAP 1325 gerelateerde activiteiten een deel van hun kosten terugvorderen via het zogeheten KVO-Fonds(Kleine Vrijwilligers Organisaties Fonds). Met een subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben WO=MEN en het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (PV&DV) de voortzetting van het KVO-Fonds mogelijk gemaakt. Het werk van het fonds zal worden uitgevoerd door een commissie van PV&DV.

De criteria voor aanvraag zijn als volgt:

Organisaties en medewerkers die in aanmerking komen

 • Alleen ondertekenaars van NAP 1325-IV
 • Organisaties met een jaarlijkse begroting van < € 150.000
 • Voor onbetaald personeel/vrijwilligers die deelnemen aan NAP 1325 activiteiten (zoals hieronder vermeld)


Activiteiten
die in aanmerking komen: Activiteiten die bijdragen aan de (sub)resultaten van het NAP 1325-IV

 • (Mede)voorzitterschap van nationale/regionale of thematische groepsvergaderingen in het kader van het NAP 1325-IV: voorbereidende vergadering, feitelijke groepsvergadering, follow-up-vergadering (datum van vergaderingen en bewijs van reiskosten verstrekken)
 • deelname aan vergaderingen van landen/regio's of themagroepen in het kader van NAP 1325-IV: daadwerkelijke vergadering (datum van vergaderingen en bewijs van reiskosten verstrekken)
 • deelname aan vergaderingen van de Raad van Toezicht van het NAP 1325: voorbereidende vergadering, OB-vergadering, followup-vergadering (datum van vergaderingen en bewijs van reiskosten overleggen)
 • deelname aan ondertekenende evenementen: voorbereidende vergadering (in geval van presentatie), evenement (datum van vergaderingen en bewijs van reiskosten overleggen)
 • 1325-gerelateerde presentaties die vooraf aan de NAP 1325-gemeenschap zijn meegedeeld (datum en doel van de presentaties en bewijs van reiskosten verstrekken)
 • Een forfaitaire bijdrage in de algemene administratiekosten van kleine organisaties


Standaard vergoedingstarieven

 • Max € 40/ vergadering of presentatie (bewijs van datum)
 • Administratie- en kantoorkosten van de organisatie @ max € 25/maand (forfaitair bedrag, geen bewijs van uitgaven nodig)
 • Reiskosten in Nederland voor de genoemde subsidiabele activiteiten (bewijs van uitgaven)


Declaraties kunnen worden ingediend voor maximaal € 850/ organisatie/ jaar

Declaraties dekken kosten met terugwerkende kracht tot 1-1-2022, en kunnen twee keer per jaar worden ingediend (tussen 1-15 juli, en tussen 1-15 januari). NGO's die in aanmerking willen komen voor steun uit het KVO-fonds worden vriendelijk verzocht zich te registreren via KVO.fund@gmail.com. Na registratie zullen zij een aanvraagformulier ontvangen. Vragen en verzoeken kunnen ook op dit mailadres worden ingediend.