Jaarlijks open debat over seksueel geweld in conflicten in de VN-Veiligheidsraad

Het jaarlijkse Open Debat over seksueel geweld in conflicten werd op 13 april 2022 gehouden in de VN-Veiligheidsraad. Het Open Debat werd voorgezeten door het Verenigd Koninkrijk, en ging over het onderwerp "Verantwoording als preventie: Ending Cycles of Sexual Violence in Conflict'.

Met inbreng van WO=MEN en haar leden heeft het Koninkrijk der Nederlanden een bijdrage geleverd aan dit Open Debat door middel van een nationale verklaring en gezamenlijke verklaringen. Deze bijdragen benadrukten drie belangrijke gebieden waarop actie nodig is: Ten eerste is leiderschap van overlevenden een essentieel onderdeel van de survivor-centred approach. Bij het reageren op seksueel geweld moeten de uiteenlopende stemmen en behoeften van overlevenden voorrang krijgen, en moet hun toegang tot essentiële diensten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en geestelijke gezondheid worden gewaarborgd.

Ten tweede moet worden geïnvesteerd in het maatschappelijk middenveld, omdat dit de belangrijkste motoren zijn voor democratie en de rechtsstaat. Dit betekent bijvoorbeeld dat aanbevelingen van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers over de wijze waarop diplomatieke missies hen kunnen beschermen, moeten worden uitgevoerd en dat moet worden gezorgd voor toegang tot flexibele financiering. Ten slotte moeten de mechanismen om degenen die seksueel geweld plegen ter verantwoording te roepen, worden versterkt, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Een opname van het open debat kan hier worden bekeken, (bijdrage van de Nederlandse delegatie op 8:36) en een schriftelijk verslag is hier te vinden. De verklaringen zijn te vinden via de volgende links: KNL nationale verklaring; EU gezamenlijke verklaring en LGBTI kerngroep gezamenlijke verklaring. Voor de gezamenlijke verklaring van de Group of Friends on WPS, zie deze tweet.