Jaarlijks open debat over seksueel geweld in conflicten in de VN-Veiligheidsraad

Op 13 april 2022 vond in de VN-Veiligheidsraad het jaarlijkse Open Debat over Seksueel Geweld in Conflicten plaats. Het Open Debat werd voorgezeten door het Verenigd Koninkrijk, en spitste zich toe op het onderwerp 'Accountability as Prevention: Ending Cycles of Sexual Violence in Conflict'.

Met inbreng van WO=MEN en zijn leden heeft het Koninkrijk der Nederlanden aan dit Open Debat bijgedragen door middel van een nationale verklaring en gezamenlijke verklaringen. In deze bijdragen werd de nadruk gelegd op drie belangrijke gebieden waarop actie nodig is: Ten eerste, leiderschap van overlevenden is een essentieel onderdeel van de survivor-centred benadering. Bij de aanpak van seksueel geweld moeten de diverse stemmen en behoeften van overlevenden voorrang krijgen, en moet hun toegang tot essentiële diensten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en geestelijke gezondheid worden gewaarborgd.

Ten tweede moet er worden geïnvesteerd in het maatschappelijk middenveld, aangezien dit de belangrijkste motoren zijn voor democratie en de rechtsstaat. Dit betekent bijvoorbeeld dat aanbevelingen van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers over hoe diplomatieke missies hen kunnen beschermen, moeten worden uitgevoerd en dat de toegang tot flexibele financiering moet worden gewaarborgd. Tot slot moeten mechanismen worden versterkt om degenen die seksueel geweld plegen ter verantwoording te roepen, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Een opname van het Open Debat is hier te zien, (bijdrage Nederlandse delegatie op 8:36) en een schriftelijk verslag is hier te vinden. De verklaringen zijn te vinden via de volgende links: KNL nationaal statement; EU gezamenlijk statement en LGBTI kerngroep gezamenlijk statement. Voor de gezamenlijke verklaring van de Groep Vrienden over WPS, zie deze tweet.