Nederland organiseert tweede Jemen Internationaal Forum in Den Haag

Dit jaar vindt in samenwerking met het Sana'a Center for Strategic Studies het tweede internationale forum over Jemen plaats in Den Haag, Nederland, van12 tot en met15 juni 2023.

Het Jemen International Forum, georganiseerd door het Sana'a Center, dient ter bevordering van de dialoog tussen Jemenieten en de internationale gemeenschap in een gezamenlijke inspanning ter ondersteuning van een vredesproces dat alle Jemenieten ten goede komt. Het biedt een veilige en neutrale ruimte voor Jemini's om hun problemen aan te kaarten, oplossingen te zoeken en met de internationale actoren die ook werken aan een oplossing voor de Jemenitische crisis te bespreken hoe het verder moet.

Voortbouwend op de resultaten van het eerste JIF zullen diverse lokale en internationale actoren die bij het Jemenitische dossier betrokken zijn, waaronder vertegenwoordigers van Jemenitische politieke partijen, minderheidsgemeenschappen en maatschappelijke organisaties, deskundigen en internationale gezanten en diplomaten, opnieuw bijeenkomen om verschillende onderwerpen rond de Jemenitische crisis te bespreken.

Waleed Alhariri, de directeur van het Sana'a Center voor YIF 2023, zei dat het houden van het forum in een ander land elk jaar de kerngedachte weerspiegelt dat het YIF de relatie van Jemen met de wereld opnieuw kan vormgeven.

Meer informatie en updates over het Yemen International Forum in Den Haag volgen nog!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Sana'a Center for Strategic Studies is een onafhankelijke denktank die streeft naar verandering door kennisproductie met een focus op Jemen en de omliggende regio.