Oproep tot het indienen van voorstellen in Bangladesh in het kader van het Vrouwenfonds voor Vrede en Humanitaire Hulp

Het United Nations Women's Peace & Humanitarian Fund en UN Women Bangladesh hebben een oproep aangekondigd voor het indienen van voorstellen in Bangladesh ter bevordering van het sociaal-economisch herstel, de participatie en het leiderschap van vrouwen en jonge vrouwen in gedwongen ontheemding.

WPHF wil in aanmerking komende lokale organisaties en innovatieve, impact-gedreven projecten, geleid door en uitgevoerd samen met onder dwang ontheemde vrouwen en meisjes in Cox's Bazar (Teknaf, Ukhiya en Cox's Bazar Sadar sub-districten) financieren door middel van de volgende financieringsstromen:

- Institutionele financiering van 2.500 USD tot 30.000 USD

Versterking van de institutionele capaciteit van lokale maatschappelijke organisaties die zich in hun missie specifiek richten op vrouwen en jonge vrouwen die gedwongen zijn verplaatst, die projectactiviteiten hebben die worden geleid door vrouwen en jonge vrouwen die gedwongen zijn verplaatst en/of die ontheemde vrouwen en jonge vrouwen als stafleden hebben.

- Programmatische financiering van 30.000 USD tot 200.000 USD

Ter financiering van programmatische activiteiten van maatschappelijke organisaties die bijdragen aan sociaal-economisch herstel, participatie en leiderschap van vrouwen en jonge vrouwen in gedwongen ontheemding.

Deze WPHF-oproep tot het indienen van voorstellen is gekoppeld aan het actienetwerk inzake gedwongen ontheemding - Vrouwen als actoren van verandering onder leiding van het Duitse federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ). Begunstigden zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan gerelateerde activiteiten van het Actienetwerk.

Meer informatie en aanmelden kan hier.