Voorkomen van mensenhandel door vluchtelingen uit Oekraïne

De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot de grootste volksverhuizing in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Georganiseerde criminele groepen en individuele profiteurs maken gebruik van de onrust om kwetsbare Oekraïners als doelwit te kiezen voor seksuele en arbeidsuitbuiting.

Om beter te begrijpen welke groepen mensen vooral risico lopen en waarom, werkte Freedom Fund samen met La Strada International, een Europees platform tegen mensenhandel van ngo's, om een snelle beoordeling van de huidige hiaten in de aanpak van mensenhandel.

Het onderzoek van La Strada, dat de afgelopen twee maanden is uitgevoerd, heeft uitgewezen dat niet-begeleide kinderen, mensen zonder papieren en mensen die geen toegang hebben tot de tijdelijke bescherming die in EU-landen wordt geboden, het grootste gevaar lopen. En de gevaren zullen toenemen naarmate de oorlog voortduurt, waarbij meer mensen binnen Oekraïne ontheemd raken, waardoor de toegang tot diensten en bestaansmiddelen steeds precairder wordt, terwijl miljoenen vluchtelingen zich voor langere tijd in andere Europese landen zullen moeten vestigen en toegang tot de arbeidsmarkt zullen moeten krijgen.

Weliswaar hebben regeringen, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en gemeenschapsleiders stappen ondernomen om mensen tegen mensenhandel te beschermen, maar volgens het rapport blijven er lacunes bestaan als gevolg van de beperkte capaciteit om resultaten te boeken.