WPHF Call for proposals in Niger

Het Women's Peace and Humanitarian Fund heeft het genoegen u op de hoogte te brengen van de lancering van haar laatste Call for Proposals in Niger, die beschikbaar is in het Frans. Deze Call for Proposals voorziet in subsidies voor maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een zinvolle participatie en besluitvorming van vrouwen in conflictpreventieprocessen in Niger, en voor organisaties die zich inzetten voor een betere vertegenwoordiging en leiderschap van vrouwen in formele en informele vredesprocessen en/of de implementatie van vredesakkoorden.

Deze oproep is gericht op het financieren van in aanmerking komende lokale organisaties in Niger via de volgende financieringsstromen:

  • Programmatische financiering (stroom 2: USD 30.000 - USD 200.000) voor de financiering van programmatische activiteiten van maatschappelijke organisaties die gericht zijn op (i) het vergroten van de zinvolle participatie en besluitvorming van vrouwen in conflictpreventieprocessen (in lijn met WPHF-aandachtsgebied 2); of (ii) het vergroten van de vertegenwoordiging en het leiderschap van vrouwen in formele en informele vredesprocessen en/of de uitvoering van vredesakkoorden (in lijn met WPHF-aandachtsgebied 4).

  • Institutionele financiering (stream 1: USD 5.000 - USD 30.000) ter versterking van de institutionele capaciteit van lokale maatschappelijke organisaties die werken aan de uitvoering van de Women, Peace, and Security Agenda in Niger om ervoor te zorgen dat ze zichzelf in stand kunnen houden en hun impact kunnen verbeteren (in lijn met WPHF-impactgebied 1).


Deadline voor aanvragen: 10 maart 2023