YWCA Netherlands

https//ywca.nl/

Database

Name of organization/institution

YWCA Netherlands

Website URL

https//ywca.nl/

Organization details

Maatschappelijke organisatie

Description of your organization/institution

YWCA Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk, uitsluitend gebaseerd op vrijwilligers. We zijn een actief lid van de World Wide YWCA. Onze missie is "toegewijd aan een eerlijkere wereld voor vrouwen en jonge meisjes". Binnen onze missie definiëren we ons werk aan de hand van vier pijlers: "vrouwen en ontwikkeling", "vrouwen en rechten", "vrouwen en de wereld" en "vrouwen en verbinding".

We hebben als doel bewustwording te stimuleren, vrouwen cultureel en economisch te verbinden, vrouwen te inspireren en veilige ruimtes te creëren. We hebben ook als doel vrouwelijk leiderschap te bevorderen en vrouwen middelen te bieden om kennis te ontwikkelen en te delen voor toekomstig gebruik.

Description of your organization/institution

YWCA Nederland is een non-profit organisatie. Wij zijn een actief lid van de World YWCA. De World YWCA is een wereldwijde beweging die zich inzet voor de rechten, empowerment en leiderschap van (jonge) vrouwen en meiden in meer dan 100 landen. Empowerment van vrouwen en meisjes is onze manier om de wereld te veranderen. Onze leden en supporters zijn vrouwen van vele verschillende geloofsovertuigingen, leeftijden, achtergronden, overtuigingen en culturen.

Description of your main WPS related activities

We proberen het bewustzijn voor de genderdimensie van vrede en veiligheid te vergroten door voor dit onderwerp te pleiten, lezingen te geven en evenementen te organiseren. We creëren ook online veilige ruimtes om dit onderwerp te bespreken in landen waar er een taboe op rust of waar vrouwen niet worden aangemoedigd om deel te nemen aan discussies over vrede en veiligheid.

Strategic outcome

2. Preventie - Conflictpreventie en de preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van aanverwant geweld tegen vrouwen en meisjes, is gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaat uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering

Sub-outcome 1

1.2 Steun voor zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredesopbouwers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Sub-outcome 2

2.1 Lokale, multidimensionale vreedzame conflictpreventie krijgt prioriteit

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Belangenbehartiging

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

3 jaar - 2023, 4 jaar - 2024, 5 jaar - 2025