Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC)

www.gppac.net

Database

Name of organisation/institution

Wereldwijd partnerschap voor de preventie van gewapende conflicten (GPPAC)

Website URL

www.gppac.net

Organization details

Maatschappelijke organisatie

Description of your organisation/institution

Het Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) is een wereldwijd netwerk dat wordt geleid door maatschappelijke organisaties die zich actief inzetten om gewelddadige conflicten te voorkomen en vreedzamere samenlevingen op te bouwen. Het netwerk bestaat uit 15 regionale netwerken, met prioriteiten en agenda's die specifiek zijn voor hun omgeving. Elke regio is vertegenwoordigd in de internationale stuurgroep, die gezamenlijk onze mondiale agenda en aanpak bepaalt.

Description of your main WPS related activities

Als mondiaal netwerk van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met conflictpreventie, ligt de kracht van GPPAC in het vermogen om maatschappelijke organisaties uit verschillende landen en regio's met elkaar in contact te brengen en meer begrip voor elkaar te kweken, om de stem van lokale maatschappelijke organisaties op mondiaal niveau te versterken en om conflictpreventiemethoden te verbeteren door ervaringen en benaderingen uit verschillende regio's samen te brengen. Door gebruik te maken van de ruime ervaring van vrouwen die actief zijn op het gebied van conflictpreventie, kunnen GPPAC en de organisaties die lid zijn hun werk vanuit een genderperspectief benaderen en leren van een schat aan beschikbare kennis om conflictpreventie te verbeteren. GPPAC kan een mechanisme zijn voor regio-overschrijdende uitwisseling van ervaringen en de ontwikkeling van instrumenten. Bovendien kan het netwerk door zijn mondiale connecties lokale vrouwenervaringen en mannelijke perspectieven op genderaspecten van conflicten en masculiniteiten op mondiaal niveau overbrengen. De strategische niche van GPPAC is het vermogen van het netwerk om de deelname van vrouwen aan conflictpreventie hoger op de mondiale agenda te krijgen. Tot nu toe heeft GPPAC zich ingespannen om de stem en standpunten van vrouwen substantieel op te nemen in het genderbeleid. Nu is er consensus om ook de stem van mannen op te nemen. GPPAC is zich er echter van bewust dat mannen eerst moeten worden ingewijd in en gesensibiliseerd voor de modaliteiten van bestaande kwetsbaarheden en discriminaties. Op die manier hoopt GPPAC ook de deelname van vrouwen aan vredesopbouw op alle niveaus kwalitatief te verbeteren, aan de basis door samen te werken met mannelijke gemeenschapsleiders en verder door samen te werken met mannen op besluitvormingsposities, als bondgenoten voor het bereiken van gendergelijkheid en het tegengaan van schadelijke gendernormen.

Strategic outcome

1. 1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijke en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, protec, 2. Preventie - Conflictpreventie en de preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee verband houdend geweld tegen vrouwen en meisjes, is gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaat uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering ervan, 5. WPS Mainstreaming - Een genderlens wordt toegepast op elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid.

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor gelijkwaardige en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredesopbouwers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en bottom-up

Sub-outcome 2

2.1 Lokale, multidimensionale vreedzame conflictpreventie krijgt prioriteit

Sub-outcome 5

5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen; specifieke aandacht voor rol mannen en jongens, 5.4 Betere coördinatie van actoren in vrede en veiligheid

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Financieel, Beleid, Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Regionale focus Europa, zuidelijke Kaukasus, Oost- en Centraal-Afrika, West-Afrika, Zuid-Afrika, Stille Oceaan, Azië, specifieke landen Palestina, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Oeganda.

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025