Name of organization/institution

Syrische Vrouwengroep Emmen

Website URL

https://www.facebook.com/Syrische-Vrouwengroep-Emmen-137033436938020

Organization details

Civil Society Organization

Description of your organization/institution

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your main WPS related activities

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Strategic outcome

Wij zijn een groep vrouwen met een nieuwkomers- en vluchtelingenachtergrond. Wij werken samen op het gebied van empowerment van vrouwen en helpen hen te integreren in de nieuwe samenleving door middel van leuke projecten om van de slachtofferfase over te gaan naar een actieve fase en een effectieve rol te spelen ten behoeve van coëxistentie in de gemeenschap.

Type of Investment

de groep doet elk jaar mee met de campagne van Oranje in Emmen (stop geweld tegen vrouwen). de groep doet elk jaar mee met de campagne van Vrede. en geeft een presentatie over de lelijkheid van oorlog (aangezien we uit oorlogsland komen en de noodzaak om het te stoppen en te werken aan vrede de groep doet mee met de workshops van 1325 we maken verschillende activiteiten die vrouwen mondiger maken en onafhankelijker maken.

Country/Region

2. Preventie - Conflictpreventie en de preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van het daarmee samenhangende geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsmede mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en gendergebaseerd geweld

Time Frame

Belangenbehartiging