Dr. Denis Mukwege Foundation

Database

Name of organization/institution

Dr. Denis Mukwege Foundation

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

De Dr. Denis Mukwege Foundation is een internationale non-profit mensenrechtenorganisatie, opgericht in 2016 en met kantoren in Nederland, Genève en Bangui. Zij werkt samen met overlevenden van seksueel geweld in oorlogstijd uit de hele wereld om ervoor te zorgen dat seksueel geweld als oorlogswapen niet langer wordt getolereerd, en consequenties draagt voor individuele daders en staten. Zij werkt aan een toekomst waarin overlevenden de holistische zorg en compensatie krijgen die zij nodig hebben om hun leven weer op te bouwen. Het creëert mogelijkheden voor overlevenden om zich uit te spreken en gehoord te worden, en waar zij zich kunnen organiseren om verandering teweeg te brengen, beleid te beïnvloeden, en gerechtigheid en verantwoording te eisen. Het programma heeft drie activiteitenpijlers 1. Stem - begeleiding en ondersteuning van activisme en belangenbehartiging onder leiding van overlevenden 2. Zorg - de uitbreiding en overdracht van het model van holistische zorg aan overlevenden van CRSV, waarmee in het Panzi Ziekenhuis in de DRC is gepionierd, naar andere door conflicten getroffen gebieden; en 3. Rechtvaardigheid - pleitbezorging voor een (overgangs)rechtvaardigheid waarin de overlevenden centraal staan en voor het afleggen van verantwoording.

Description of your main WPS related activities

Onze programma's sluiten aan bij en dragen bij tot 3 van de 4 WPS-pijlers Reactie - wij ontwikkelen en implementeren holistische "one-stop-centre"-hulpprogramma's voor overlevenden van met conflicten verband houdende SGBV, zoals gevraagd in Resolutie 2467, die een Zuid-Zuid-overdracht van kennis en vaardigheden mogelijk maken, en wij werken in het gebied van de Grote Meren in Afrika, in Irak en in Oekraïne aan de ontwikkeling en uitvoering van programma's voor de opleiding van opleiders en masteropleiders om het bewustzijn en de vaardigheden inzake holistische, op overlevenden gerichte zorg te vergroten bij een reeks actoren die bijstand verlenen aan overlevenden; Participatie - we ondersteunen nationale netwerken van overlevenden met middelen, technisch advies, training en andere vormen van begeleiding om hun eigen pleitbezorging en bewustwordingsactiviteiten rond gerechtigheid, WPS-thema's en andere door overlevenden bepaalde thema's te ontplooien; we verbinden deze netwerken en andere overlevenden in een wereldwijd netwerk voor pleitbezorging op hoog niveau om de collectieve respons op seksueel geweld in conflicten te veranderen; Preventie - we organiseren en implementeren pleitbezorgingscampagnes en activiteiten die straffeloosheid aan de kaak stellen en oproepen tot meer verantwoordelijkheid op staatsniveau en in de internationale gemeenschap om seksueel geweld in conflicten te voorkomen.

Strategic outcome

1. 2. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesstichters die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid voor gewelddadige misdrijven tegen vrouwen en meisjes wordt bestreden

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de fysieke, mentale en psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.3 Humanitaire hulpverlening is conflict- en genderbewust en reageert op genderverschillen; lokale vrouwenorganisaties en

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Bosnië en Herzegovina, Bangladesh, Burundi, CAR, Colombia, DRC, Guatemala, Guinee, Irak, Kosovo, Liberia, Libië, Mali, Nigeria, Nepal, Rwanda, Zuid-Korea, Zuid-Soedan, Sudan, Syrië, Uganda, Oekraïne en Zimbabwe

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025