Name of organization/institution

Release Peace

Website URL

https//releasepeace.org/

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Release Peace is een NGO gevestigd in Den Haag en is opgericht in 2019. Ons werk is gericht op het voorkomen en verminderen van gewapende conflicten. Daartoe voeren wij programma's uit om het aantal in omloop zijnde handvuurwapens en lichte wapens (SALW) te verminderen. Dit werk vindt plaats samen met lokale partners in landen of wereldregio's die risico lopen op conflicten, maar ook op internationaal pleitbezorgingsniveau. Dit laatste omvat dialogen met VN-agentschappen, ministeries van Buitenlandse Zaken en andere nationale en internationale instanties. Het werk van Release Peace sluit direct aan op 6 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waaronder met name SDG 5. Al ons werk is bedoeld om conflicten en de gevolgen daarvan voor burgers te voorkomen. We werken op dit moment niet in landen die al actieve conflictgebieden zijn, maar staan open voor het nastreven van projecten in die richting.

Description of your main WPS related activities

Het werk van Release Peace is gericht op het verminderen en voorkomen van gewapende conflicten. In relatie tot WPS is ons werk niet alleen gericht op het terugdringen van geweld tegen vrouwen via die kerntaak om conflicten in de eerste plaats te voorkomen, maar we gaan verder en moedigen amp; vrouwen in staat te stellen een leidende rol op zich te nemen bij vredesopbouw en leiderschap in de gemeenschap. We werken ter plaatse samen met lokale vrouwen- en kinderrechtengroepen. Door vrouwen de leiding te geven, realiseren hun gemeenschappen zich dat vrouwen ongetwijfeld net zo goed in staat zijn om de leiding te nemen als een man. De overgrote meerderheid van het team van Release Peace bestaat uit vrouwen. Verder plannen we momenteel een innovatieve aanpak "microfinanciering in ruil voor wapens", waarbij vrouwen in plattelandsgemeenschappen microfinancieringsleningen, opleiding en steun voor hun levensonderhoud zullen krijgen in ruil voor het inleveren van wapens voor vernietiging. Deze aanpak zal worden uitgeprobeerd in West-Afrikaanse landen waar wapens uit vroegere conflicten nog steeds circuleren in plattelandsgebieden en het potentieel voor toekomstig geweld vergroten. Dit project zal vrouwen economisch sterker maken en tegelijkertijd vrede op lange termijn ondersteunen.

Strategic outcome

1. Participation: Sub-outcomes

Type of Investment

Country/Region

Time Frame