ThinkQuantum Consulting

Signatory until December 2023.

Database

Name of organization/institution

ThinkQuantum Consulting

Organization details

Particuliere sector (incl. consultancy)

Description of your organization/institution

Onderzoek, schrijven en advies over WPS en gendergelijkheid in Jemen

Strategic outcome

1. 2. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijke en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, 5. WPS Mainstreaming - Bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid wordt een genderlens toegepast.

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijkwaardige en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredesopbouwers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Sub-outcome 5

5.4 Betere coördinatie van actoren op het gebied van vrede en veiligheid

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Beleid, Belangenbehartiging

Description/comments

Bijdragen aan en lobbyen voor een inclusieve WPS- en gendergelijkheidsstrategie voor Jemen

Country/Region

Republiek Jemen