Center for Diaspora Development Work (Stichting CENDDOW)

https://www.cenddow.org

Database

Name of organization/institution

Center for Diaspora Development Work (Stichting CENDDOW)

Website URL

https://www.cenddow.org

Organization details

VN-systeem/multi-lateraal

Description of your organization/institution

Stichting CENDDOW is een migrantenorganisatie, gevestigd in Nederland, die de idealen van migratie en ontwikkeling deelt. De organisatie begon in 2005 als een oproep om de stemmen van Afrikaanse migranten te laten horen over internationale ontwikkelingssamenwerking. Een van de kerndoelen van Stichting CENDDOW is het mobiliseren van de band en kennis van Afrikaanse migranten om te zorgen voor een effectief proces van ontwikkelingsinitiatieven en de implementatie van zinvolle oplossingen. Onze activiteiten zijn erop gericht om vrouwen in achterstandssituaties in staat te stellen op te komen voor hun rechten; economische, politieke en sociale rechten. Met ons DIASPOINT-project spelen we ook een centrale rol in het bouwen van communicatiebruggen tussen Afrikaanse migrantengemeenschappen en hun scala aan belanghebbenden.

Description of your main WPS related activities

De WPS-activiteiten omvatten het in kaart brengen van plaatselijke situaties, het creëren van bewustzijn, het vaststellen van ondersteunende resoluties en het versterken van vrouwenverenigingen.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities, en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 5. WPS Mainstreaming - Er wordt een genderlens toegepast op elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid

Type of Investment

Beleid

Het opbouwen van de capaciteit en de integratie van vrouwen in plattelandsgemeenschappen en, het versterken van de motivatie van vindingrijke vrouwen voor taken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en de beste manieren die van invloed zullen zijn op het leven van de kansarmen in afgelegen situaties.

Country/Region

Nigeria

Time of Investment

4 jaar - 2024