Name of organization/institution

Impact: Center against Human Trafficking and Sexual Violence in Conflict

Website URL

https://impact-now.org

Organization details

Maatschappelijke organisatie en kennisinstelling

Description of your organization/institution

Impact Center against Human Trafficking and Sexual Violence in Conflict is een onafhankelijk en vertrouwd expertisecentrum dat nationaal en internationaal een positieve bijdrage levert (IMPACT) aan het voorkomen en aanpakken van mensenhandel en conflictgerelateerd seksueel geweld via onderzoeksadvies, bewustmaking, capaciteitsopbouw op het gebied van training, en empowerment advocacy

Description of your main WPS related activities

Wij doen aan onderzoeksadvies, bewustmaking, opleiding, capaciteitsopbouw en empowermentprojecten met betrekking tot de bescherming van vrouwen en meisjes, alsook van mannen en jongens, in en uit conflictsituaties, tegen conflictgerelateerd seksueel geweld en mensenhandel, onder meer door te kijken naar vervolgingsmogelijkheden via internationale, regionale, nationale en lokale rechts- en overgangssystemen, met een op de overlevende gerichte aanpak

Strategic outcome

3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en uit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes die te maken hebben gehad met conflicten en/of daarmee samenhangend seksueel en op gender gebaseerd geweld, hebben toegang tot internationale, regionale, nationale en lokale veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid wordt bestreden door verdachten te vervolgen en sancties op te leggen aan daders van geweldsmisdrijven tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld

Type of Investment

Beleid, Belangenbehartiging, Financieel

Country/Region

Afrika, Azië, Europa, Rwanda, Nederland

Time Frame

Op doorlopende basis - tot 5 jaar