WILPF Nederland

https://www.wilpf.nl

Database

Name of organization/institution

WILPF NL

Website URL

https://www.wilpf.nl

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Women's International League for Peace and Freedom is de oudste organisatie ter wereld van vrouwen voor vrede en vrijheid, opgericht in 1915 in Den Haag door vrouwen uit Europese landen en de VS. Tegenwoordig is WILPF een ledenorganisatie met zo'n 40 nationale afdelingen in alle werelddelen, en hoofdkantoren in Genève en New York. Zij is geaccrediteerd bij de VN Commissie voor de Status van Vrouwen en werkt voornamelijk in drie Internationale Programma's Ontwapening (inclusief nucleaire ontwapening), Mensen/vrouwenrechten, en Vrouwen Vrede en Veiligheid (WPS). WILPF NL is de Nederlandse afdeling van WILPF Int., een kleine NGO met ongeveer 40 leden, alleen vrijwilligers en geen externe financiering. Wereldwijd werkt zij ter ondersteuning van de 3 internationale programma's.

Description of your main WPS related activities

WILPF en WPS/NAP 1325 Sinds de aanname van Resolutie 1325 door de VN Veiligheidsraad en de ontwikkeling van Nationale Actieplannen speelt WILPF International een centrale rol in de WPS en 1325 scene en hebben WILPF NL leden deelgenomen aan de vormgeving en uitvoering van alle Nederlandse NAP's, net als andere secties in hun eigen land. Met betrekking tot het Nederlandse NAP en in alliantie met WILPF Int. pretendeert WILPF NL bij te dragen aan het algemene doel van WPS-versterking. Aangezien WILPF NL een kleine organisatie is met uitsluitend vrijwilligers, kiezen wij onze programmatische focus naar aanleiding van urgente ontwikkelingen en in samenwerking met andere Europese secties. Daarom zijn onze belangrijkste inspanningen gericht op Ontwapening, het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens, Militaire budgetten en Nato-uitbreidingsplannen. In overeenstemming met onze aandachtsgebieden streven wij ernaar meer specifiek bij te dragen aan subresultaat NAP 3.3 om de uitvoering van artikel 7.4 van het Wapenhandelsverdrag te verbeteren. Onze activiteiten omvatten informatieverspreiding en bewustmaking (4-maandelijks tijdschrift), lobbyen, campagne voeren samen met gelijkgestemde actiegroepen, ngo's en platforms, nationaal en internationaal. We onderhouden ook rechtstreeks contact met onze WILPF-afdeling in Colombia LIMPAL, mede-uitvoerder van een door het NAP gefinancierd project.

Strategic outcome

3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en uit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar

Sub-outcome 3

3.3 De uitvoering van artikel 7, lid 4, van het Wapenhandelsverdrag is verbeterd

TYPE OF INVESTMENT

Belangenbehartiging

Country/Region

Nederland

TIME FRAME

2 jaar - 2022