Governance

De governance van NAP 1325-IV is in handen van een oversight board. In de toezichtsraad zitten het ministerie van Buitenlandse Zaken en WO=MEN Dutch Gender Platform (de twee coördinatoren van het NAP 1325-IV), de ministeries van Defensie, Justitie & Veiligheid, en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Ook twee jaarlijks roulerende maatschappelijke organisaties zijn in de oversight board vertegenwoordigd. Deze worden gekozen door de maatschappelijke organisaties die het NAP1325 hebben ondertekend. In 2021/2022 zijn Oxfam Novib en Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede geselecteerde oversight board-leden.

De toezichtsraad heeft drie functies met betrekking tot het NAP 1325-IV:
(1) Zij verbetert het bestuur van NAP 1325-IV, de jaarlijkse rapportage en de leeragenda.
(2) Hij zorgt voor steun van de regering en tijdige politieke betrokkenheid.
(3) Zij streeft naar meer publieke steun voor de WPS-agenda en naar het delen van kennis.

De toezichtsraad komt om de twee maanden bijeen. Alle ondertekenaars kunnen onderwerpen voor de agenda van de toezichtsraad aandragen. Samenvattingen van de vergaderingen van de raad van toezicht zullen hier worden gepubliceerd:

2021-06-15
2021-09-16
2022-01-13
2022-03-10