Uitkomsten

Onze visie is een wereld van duurzame vrede, veiligheid en ontwikkeling voor iedereen, waarin gelijke participatie van vrouwen en meisjes vanzelfsprekend is. Het Nederlandse NAP 1325 partnerschap zet zich gezamenlijk in om bij te dragen aan vijf strategis

Internationaal Nationaal