Ondertekenaar NAP 1325 uitnodigen

Evenement voor ondertekenaars van het NAP 1325: Vrouwen, mannen, vrede en veiligheid

Locatie: Ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32 Den Haag
Datum & tijd: 7 maart, 11.00-14.30 uur

Meld je hier aan!

Het Ministerie van Defensie nodigt u, samen met NAP1325 coördinatoren het Ministerie van Buitenlandse Zaken en WO=MEN Dutch Gender Platform, van harte uit voor het NAP 1325 Signatory Event 'Women, Men, Peace & Security' op 7 maart 2024.

Het betrekken van mannen en masculiniteiten is cruciaal om gendergelijkheid te bevorderen en de positie van vrouwen te verbeteren, wat leidt tot duurzame vrede en inclusieve veiligheid. In Nederland is 88% van de militairen en 60% van de politieagenten man. Hoe zijn mannen en jongens in de defensie- en veiligheidssector in Nederland en andere landen op dit moment betrokken bij de Women, Peace and Security Agenda? Hoe dragen heersende ideeën over mannelijkheid bij aan duurzame vrede en veiligheid voor iedereen of staan ze juist in de weg? En hoe kunnen mannelijke religieuze en traditionele leiders deze ideeën beïnvloeden?

Tijdens dit evenement verkennen we inspirerende initiatieven, projecten, onderzoeken en methodologieën over het betrekken van mannen en mannelijkheid bij de Women, Peace & Security Agenda. Met onder andere key note speeches van Colonel Innes Catton van de strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk en dr. Ilham Makki uit Irak. Gevolgd door interactieve fringe sessies verzorgd door PAX, CARE Nederland, Mensen met een Missie, Tearfund en het Ministerie van Defensie.

Deadline voor registratie is donderdag 29 februari COB. Registratie is verplicht in verband met het inchecken op de locatie. Na registratie ontvang je een link van het Ministerie van Defensie met aanvullende registratievereisten (zoals je ID-nummer). Vul deze link in zodra je hem ontvangt. Vergeet niet je ID mee te nemen op 7 maart.


Programma

11.00-11.30 uur Inchecken

11.30-11.40 uur Welkom & introductie door het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zaal: Leeuwenkuil)

11.40-12.00 uur Keynote speech door Colonel Innes Catton, UK Armed forces (zaal: Leeuwenkuil)

12.00-12.20 uur Vragen en antwoorden

12.20-12.40 uur Keynote speech door dr Ilham Makki, Irak (zaal: Leeuwenkuil)

12.40-13.00 uur Vragen en antwoorden

13.15-14.00 uur Parallelle fringe sessies 1, 2 en 3:

  1. Feministisch buitenlands beleid & het beperken van schade aan burgers door PAX (zaal: tbc)

Viskom-sessie over inspirerende manieren waarop feministisch buitenlands beleid in de praktijk civiele schade kan beperken, met speciale aandacht voor genderanalyse en betrokkenheid van mannen. Inclusief lessen uit Irak. De belangrijkste vragen die besproken worden zijn: waarom is een feministische benadering van het beperken van civiele schade belangrijk en nuttig? Welke stappen kunnen militaire actoren nemen? Wat zijn beleidsaanbevelingen voor Nederland om civiele schadebeperking op te nemen in hun Feministisch Buitenlands Beleid? Met Erin Bijl, Sr Project Officer Protection of Civilians bij PAX, Dr Ilham Makki en Ilse Wermink, Gender Advisor bij PAX.

  1. Mannen betrekken bij traditioneel en religieus leiderschap door Mensen met een Missie, CARE Nederland en Tearfund (zaal: Perszaal)

Deep dive sessie waarin de 'Men Engage Approach' wordt verkend en hoe deze aanpak wordt toegepast door traditionele en religieuze leiders in de Democratische Republiek Congo en Burundi. Traditionele en religieuze leiders zijn meestal mannen en worden vaak gezien als hoeders van beperkende normen. Casestudies uit de DRC en Burundi zullen laten zien hoe sociale normen en mannelijk gedrag gendergelijkheid in hun context beperken, en hoe traditionele en religieuze leiders deze normen kunnen beïnvloeden. Met experts van Tearfund, CARE en Mensen met een Missie in Nederland en online aanwezigheid en bijdragen van partners in DRC en Burundi.

  1. Engaging Men door de plaatsvervangend directeur Operaties Ministerie van Defensie (zaal: tbc)

Luchtmachtcommandant Arnoud Stallman, plaatsvervangend directeur Operaties Ministerie van Defensie deelt zijn visie hoe je mannen betrokken kunt krijgen.


14.00-14.30 Afsluiting & netwerkborrel (zaal: Leeuwenkuil)