Nederland NAP 1325 IV Partnerschap

Over Nap1325

Het Nederlands Nationaal Actieplan (NAP) 1325 is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en meer dan 70 in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties. Het NAP 1325 bevat onze gezamenlijke toezeggingen om UN Security Council Resolution 1325 en de opeenvolgende resoluties uit te voeren, evenals andere internationale verplichtingen en toezeggingen over 'Vrouwen, Vrede en Veiligheid'. Zoals CEDAW Algemene Aanbeveling 30 en het VN Wapenhandelsverdrag.

De Nederlandse regering en maatschappelijke organisaties hebben zich gecommitteerd om vrouwen, mannen en jongeren in door conflicten getroffen landen en in Nederland te ondersteunen in hun inspanningen voor inclusieve vrede en veiligheid. De 'ondertekenaars' van het NAP 1325 doen dit in nauwe samenwerking met Nederlandse missies en lokale vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers in (post)conflictlanden, en met migrantengemeenschappen en instellingen in Nederland.

Lees de Nederlandse inzet voor de uitvoering van de Vrouwen, Vrede en Veiligheidsagenda in het vierde Nederlandse NAP 1325 hier.

Over NAP 1325

Verhalen over verandering

Positive männliches Engagement

Das We Rise Projekt wurde aus einem ganzheitlichen Blickwinkel heraus konzipiert, um viele der Hindernisse zu beseitigen, denn palästinensische Frauen auf dem Weg zu Frieden und Sicherheit gegenüberstehen. Het WCLAC (Women's Center for Legal Aid and Counseling) is een van de pioniersorganisaties binnen het We Rise-consortium. WCLAC werkte mee aan de ontwikkeling van een lespakket, dat als doel had jonge vrouwen te mobiliseren om zo de bestaande regelgeving op het gebied van rechtshulp te verbeteren.

Unter den Teilnehmer äußerten zwei junge Männer ihre Ideen gegen die Gleichstellung der Geschlechter und lehnten Diskussionen über die Unterstützung der Beteiligung von Frauen an Führungs- und Entscheidungspositionen ab. Im Rahmen der Schulung gelang es jedoch, die Vorstellungen und negativen Wahrnehmungen dieser jungen Männer in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter zu widerlegen. Nach Abschluss der Fortbildungs- und Schulungspakete führten die beiden jungen Männer selbst Aufklärungsveranstaltungen über Frauenrechte und Gleichstellung für andere männliche Schüler in den Schulen ihrer Dörfer durch.

De aanwezigheid van lokale vrouwen uit het maatschappelijk middenveld bij de vergaderingen van de VN-Veiligheidsraad biedt de regeringen vaak nieuwe en overtuigende perspectieven - en deze vormen vaak een uitdaging voor de status quo. Zoals een voorlichter opmerkte:

"Er zijn natuurlijk bepaalde dingen waar we binnen de Raad niet over kunnen praten. Maar toen ik aan de beurt was, begon ik echt te praten over het verlies van burgers; ik sprak over de krimpende politieke ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de krimpende ruimte voor vrouwenorganisaties en activisten. Dat was zeer welkom. Het opende de deur voor vragen en antwoorden in het gesprek over het vredesproces en vele andere uitdagingen waar we het over hadden. Ik ontving achteraf uit vele landen talloze waarderende e-mails en berichten. Wat zij leerden van mijn verklaring was veel reëler vanuit een gemeenschap en menselijk perspectief, meer vanuit het perspectief van een volk."

Lees het volledige verhaal hier.

Gender-gerelateerd geweld is een groeiend probleem onder de Syrische vluchtelingengemeenschap. Mohammed Al Zoabi nam deel aan een programma voor de opleiding van trainers, georganiseerd door The Hague Academy of Local Governance en de Mastery for Business and Training Development in Jordanië. Als gevolg daarvan heeft hij meer kennis opgedaan over GBV en heeft hij nuttige communicatie- en facilitatievaardigheden verworven. Hij weet nu hoe hij gesprekken over mensenhandel moet voeren en hoe hij empathie kan tonen aan overlevenden. Hij past meer participatieve technieken toe in zijn bewustmakingssessies. Lees het volledige verhaal hier.