Over Nap1325

Het Nederlandse Nationaal Actieplan (NAP) 1325 is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en meer dan 70 in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties. Het NAP 1325 bevat onze gezamenlijke toezeggingen om Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad en de opeenvolgende resoluties uit te voeren, evenals andere internationale verplichtingen en toezeggingen over 'Vrouwen, Vrede en Veiligheid'. Zoals Algemene Aanbeveling 30 van het CEDAW en het VN-Wapenhandelsverdrag.

De Nederlandse regering en maatschappelijke organisaties hebben zich ertoe verbonden vrouwen, mannen en jongeren in door conflicten getroffen landen en in Nederland te steunen bij hun inspanningen voor inclusieve vrede en veiligheid. De 'ondertekenaars' van het NAP 1325 doen dit in nauwe samenwerking met Nederlandse missies en lokale vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers in (post)conflictlanden, en met migrantengemeenschappen en instellingen in Nederland.

Lees hier de Nederlandse inzet voor de implementatie van de Vrouwen, Vrede en Veiligheidsagenda in het vierde Nederlandse NAP 1325 .
Een Nederlandse versie van het NAP 1325 vindt u hier.

Over NAP 1325

Verhalen over verandering

Omgaan met gender gerelateerd geweld

Het We Rise-project is opgezet vanuit een holistische invalshoek om veel van de obstakels aan te pakken waarmee Palestijnse vrouwen worden geconfronteerd bij het leiden van de reis naar vrede en veiligheid. WCLAC (Women's Center for Legal Aid and Counseling) is een van de pioniersorganisaties binnen het We Rise consortium. WCLAC werkte aan de implementatie van een trainingspakket gericht op het mobiliseren van jonge mannen om beperkende gendernormen te veranderen.

Onder de deelnemers waren er twee jonge mannen die hun ideeën tegen gendergelijkheid uitten en discussies over het ondersteunen van de participatie van vrouwen in leiderschaps- en besluitvormingsfuncties afwezen. De training slaagde er echter in om de ideeën en negatieve percepties van deze jonge mannen over gendergelijkheid aan de kaak te stellen. Na de capaciteitsopbouw en de opleiding hebben deze twee jonge mannen zelf bewustmakingssessies over vrouwenrechten en gelijkheid van mannen en vrouwen georganiseerd voor andere mannelijke studenten in de plaatselijke scholen van hun dorpen.

Positieve Mannelijke Betrokkenheid

Het We Rise-project is opgezet vanuit een holistische invalshoek om veel van de obstakels aan te pakken waarmee Palestijnse vrouwen worden geconfronteerd bij het leiden van de reis naar vrede en veiligheid. WCLAC (Women's Center for Legal Aid and Counseling) is een van de pioniersorganisaties binnen het We Rise consortium. WCLAC werkte aan de implementatie van een trainingspakket gericht op het mobiliseren van jonge mannen om beperkende gendernormen te veranderen.

Onder de deelnemers waren er twee jonge mannen die hun ideeën tegen gendergelijkheid uitten en discussies over het ondersteunen van de participatie van vrouwen in leiderschaps- en besluitvormingsfuncties afwezen. De training slaagde er echter in om de ideeën en negatieve percepties van deze jonge mannen over gendergelijkheid aan de kaak te stellen. Na de capaciteitsopbouw en de opleiding hebben deze twee jonge mannen zelf bewustmakingssessies over vrouwenrechten en gelijkheid van mannen en vrouwen georganiseerd voor andere mannelijke studenten in de plaatselijke scholen van hun dorpen.

Doen onze stemmen ertoe?

De aanwezigheid van lokale vrouwen uit het maatschappelijk middenveld bij de vergaderingen van de VN-Veiligheidsraad biedt de regeringen vaak nieuwe en overtuigende perspectieven - en deze vormen vaak een uitdaging voor de status quo. Zoals een voorlichter opmerkte:

"Er zijn natuurlijk bepaalde dingen waar we binnen de Raad niet over kunnen praten. Maar toen ik aan de beurt was, begon ik echt te praten over het verlies van burgers; ik sprak over de krimpende politieke ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de krimpende ruimte voor vrouwenorganisaties en activisten. Dat was zeer welkom. Het opende de deur voor vragen en antwoorden in het gesprek over het vredesproces en vele andere uitdagingen waar we het over hadden. Ik ontving achteraf uit vele landen talloze waarderende e-mails en berichten. Wat zij leerden van mijn verklaring was veel reëler vanuit een gemeenschap en menselijk perspectief, meer vanuit het perspectief van een volk."

Lees het volledige verhaal hier.