Over Nap1325

.

Het Nederlandse Nationaal Actieplan (NAP) 1325 is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en meer dan 70 maatschappelijke organisaties in Nederland. Het NAP 1325 bevat onze gezamenlijke toezeggingen om Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad en de opeenvolgende resoluties te implementeren, evenals andere internationale verplichtingen en toezeggingen op het gebied van 'Vrouwen, Vrede en Veiligheid'. Zoals CEDAW General Recommendation 30 en het VN Wapenhandelsverdrag.

De Nederlandse overheid en maatschappelijke organisaties hebben zich gecommitteerd aan het ondersteunen van vrouwen, mannen en jongeren in door conflicten getroffen landen en in Nederland bij hun inspanningen voor inclusieve vrede en veiligheid. De 'ondertekenaars' van het NAP 1325 doen dit in nauwe samenwerking met Nederlandse missies en lokale vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers in (post)conflictlanden, en met migrantengemeenschappen en instellingen in Nederland.

Lees hierde Nederlandse toezeggingen voor de implementatie van de agenda voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid in het vierde Nederlandse NAP 1325 .
Vind hier een Nederlandse versie van het NAP 1325 .

Over NAP 1325 .

Verhalen over verandering

Tearfund: Transforming Masculinities

Tearfund heeft samen met partner PPSSP een programma geïmplementeerd over het transformeren van masculiniteiten door middel van training van kerkleiders en andere rolmodellen uit de gemeenschap. Ze leren hoe ze zich kunnen uitspreken en bewust maken van SGBV en hoe ze de ongelijke relaties tussen mannen en vrouwen kunnen aanpakken. Het programma was zeer succesvol en bereikte meer dan 148 duizend mensen, vooral dankzij het enthousiasme van de getrainde kerkleiders. Het rapport bevat ook een aantal verhalen van verandering die je kunt lezen (in het Nederlands op pagina 8 en 9) hier.

VOND: Portretten van vrouwelijke vredestichters in Darfur, Sudan

NAP-ondertekenaar VOND heeft samen met hun lokale partner Women's Aliance for Peace in Darfur, Sudan, een aantal verhalen verzameld van vrouwen die werken aan conflictoplossing en vredesopbouw in hun gemeenschap. De verzameling verhalen laat op krachtige wijze zien hoe vrouwen op innovatieve en effectieve wijze bijdragen aan conflictoplossing en vrede in hun gemeenschappen, met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben.

U kunt de verhalen hier lezen.

Omgaan met gender gerelateerd geweld

Het We Rise-project is opgezet vanuit een holistische invalshoek om veel van de obstakels aan te pakken waarmee Palestijnse vrouwen worden geconfronteerd bij het leiden van de reis naar vrede en veiligheid. WCLAC (Women's Center for Legal Aid and Counseling) is een van de pioniersorganisaties binnen het We Rise consortium. WCLAC werkte aan de implementatie van een trainingspakket gericht op het mobiliseren van jonge mannen om beperkende gendernormen te veranderen.

Onder de deelnemers waren er twee jonge mannen die hun ideeën tegen gendergelijkheid uitten en discussies over het ondersteunen van de participatie van vrouwen in leiderschaps- en besluitvormingsfuncties afwezen. De training slaagde er echter in om de ideeën en negatieve percepties van deze jonge mannen over gendergelijkheid aan de kaak te stellen. Na de capaciteitsopbouw en de opleiding hebben deze twee jonge mannen zelf bewustmakingssessies over vrouwenrechten en gelijkheid van mannen en vrouwen georganiseerd voor andere mannelijke studenten in de plaatselijke scholen van hun dorpen.

Positieve Mannelijke Betrokkenheid

Het We Rise-project is opgezet vanuit een holistische invalshoek om veel van de obstakels aan te pakken waarmee Palestijnse vrouwen worden geconfronteerd bij het leiden van de reis naar vrede en veiligheid. WCLAC (Women's Center for Legal Aid and Counseling) is een van de pioniersorganisaties binnen het We Rise consortium. WCLAC werkte aan de implementatie van een trainingspakket gericht op het mobiliseren van jonge mannen om beperkende gendernormen te veranderen.

Onder de deelnemers waren er twee jonge mannen die hun ideeën tegen gendergelijkheid uitten en discussies over het ondersteunen van de participatie van vrouwen in leiderschaps- en besluitvormingsfuncties afwezen. De training slaagde er echter in om de ideeën en negatieve percepties van deze jonge mannen over gendergelijkheid aan de kaak te stellen. Na de capaciteitsopbouw en de opleiding hebben deze twee jonge mannen zelf bewustmakingssessies over vrouwenrechten en gelijkheid van mannen en vrouwen georganiseerd voor andere mannelijke studenten in de plaatselijke scholen van hun dorpen.

Doen onze stemmen ertoe?

De aanwezigheid van lokale vrouwen uit het maatschappelijk middenveld bij de vergaderingen van de VN-Veiligheidsraad biedt de regeringen vaak nieuwe en overtuigende perspectieven - en deze vormen vaak een uitdaging voor de status quo. Zoals een voorlichter opmerkte:

"Er zijn natuurlijk bepaalde dingen waar we binnen de Raad niet over kunnen praten. Maar toen ik aan de beurt was, begon ik echt te praten over het verlies van burgers