Ondertekenaars

De gemeenschap

Het Nederlandse Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid (NAP 1325) is uniek in zijn soort: het wordt gezamenlijk ontwikkeld, geïmplementeerd en gemonitord door een groot aantal zeer diverse Nederlandse organisaties: de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Veiligheid, Onderwijs Cultuur & Wetenschap, en meer dan 60 maatschappelijke organisaties, variërend van grote (internationale) ontwikkelingsorganisaties tot kleinschalige migranten-, vrouwen- en vredesorganisaties.

Hoe ondertekenaar worden van het Nederlandse NAP1325

1

Neem contact op met een van de NAP-coördinatoren van WO=MEN als u geïnteresseerd bent in deelname aan de NAP-community: Karin de Jonge of Anne-Floor Dekker.

2

Een kennismakingsbijeenkomst met WO=MEN voor informatie-uitwisseling en uitleg over het proces.

3

De introductie wordt gevolgd door een gezamenlijke intake met het ministerie van Buitenlandse Zaken, een tweede ondertekenend ministerie en WO=MEN waarin de nieuwe ondertekenaar de organisatie presenteert en uitlegt hoe zij zal bijdragen aan de uitkomsten van het NAP 1325. Beide partijen besluiten op basis van de uitkomst van de intake verder te gaan.

4

Een korte presentatie van de organisatie aan de NAP 1325-gemeenschap tijdens een volgend NAP 1325-evenement, en het invullen van een belofte, die met de gegevens van de organisatie op de NAP 1325-website zal worden gepubliceerd.

Inschrijfpagina

Vind hier de inschrijfpagina voor (nieuwe) ondertekenaars van NAP 1325

Inschrijfpagina