KVO FONDS

In 2023 kunnen kleine en vrijwilligersorganisaties die deelnemen aan NAP 1325-gerelateerde activiteiten een deel van hun kosten terugvragen via het zogenaamde KVO-Fonds(Kleine Vrijwilligers Organisaties Fonds). Met een subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben WO=MEN en het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (PV&DV) voortzetting van het KVO-Fonds mogelijk gemaakt. De werkzaamheden van het fonds zullen worden uitgevoerd door een commissie van PV&DV.

Organisaties en medewerkers die in aanmerking komen

  • Alleen ondertekenaars van NAP 1325 IV, zie ook: Partners (nap1325.nl)
  • Voor onbetaalde medewerkers/vrijwilligers
  • Organisaties met een jaarlijks budget < € 150.000

Subsidiabele activiteiten en standaardtarieven

Alleen activiteiten die bijdragen aan de (sub)resultaten van NAP 1325-IV komen in aanmerking:

  • Een forfaitaire bijdrage in de algemene administratiekosten van organisaties: € 300/jaar
  • (Co)-voorzitterschap van een landelijke/regionale of thematische groep in het kader van NAP 1325 IV: voorbereiding, vergadering, follow-up: € 150/vergadering + reiskosten[1].
  • Deelnemen aan een landelijke/regionale of thematische groep onder NAP IV: € 40/ vergadering + reiskosten.
  • Deelnemen aan vergaderingen van de Raad van Toezicht van het NAP 1325: voorbereiding, vergadering, follow-up: € 60/ vergadering + reiskosten
  • Deelname aan evenementen van ondertekenaars: € 40/ evenement + reiskosten
  • Andere presentaties of bijeenkomsten die relevant zijn voor 1325, mits vooraf aangekondigd bij PV&DV: reiskosten


De toewijzing is maximaal €1000/jaar per organisatie[2]

NGO's die een aanvraag willen indienen voor steun van het KVO Fonds worden vriendelijk verzocht zich te registreren op KVO.fund@gmail.com. Na registratie ontvangen zij een aanvraagformulier. Vragen kunnen ook naar dit mailadres gestuurd worden.

[1] Vervoerskosten worden alleen vergoed op basis van treinkaartjes tweede klas of maximaal Euro 0,19/km voor autogebruik.

[2] Dit plafond wordt jaarlijks herzien en is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare fondsen.