Doelen

Onze visie is een wereld van duurzame vrede, veiligheid en ontwikkeling voor iedereen, waarin gelijke participatie van vrouwen en meisjes vanzelfsprekend is. Het NAP1325-partnerschap draagt bij aan 5 doelen:

Internationaal Nationaal