Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan het parlement over de meerwaarde van een feministisch buitenlands beleid

In deze brief aan het parlement wordt de meerwaarde van een feministisch buitenlands beleid voor Nederland toegelicht en wordt de inzet uitgesproken om in 2022 te investeren in de ontwikkeling van een feministisch buitenlands beleid, onder andere via breed overleg.

Lees hier de brief. (in het Nederlands)