Verhoog de Ambitie: Versnel het Gendertransformatief Potentieel van Noodhulp

Veel hulporganisaties worstelen er mee: tijdens crisissituaties hulpverlenen aan vrouwen, meisjes en lhbtqi+ personen én je niet bemoeien met de lokale wetten en regels. Toch moet én kan het. Het waarom en hoe beschreven we in de nieuwe publicatie ‘Raise the Ambition: Accelerate the Gender Transformative Potential of Humanitarian Action’.