Eindverslag "Vrouwen als centrale actoren voor vredesopbouw in Colombia

Het partnerschap Empowered Women Building Peace heeft van 2017-2020 het programma "Vrouwen als centrale actoren van vredesopbouw in Colombia" uitgevoerd.
Het programma droeg bij aan versterkte pleitbezorging en robuuste processen van vrouwen in de verschillende gebieden richting de uitvoering van de vredesakkoorden, de opname van hun voorstellen in de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en hun bijdrage aan de legitimatie van het integrale systeem van waarheid, gerechtigheid, genoegdoening en niet-verlossing. Bovendien kregen de vrouwen psychosociale steun en begeleiding. In dit eindverslag worden de belangrijkste resultaten en effecten belicht en worden de uitdagingen, goede praktijken en geleerde lessen gepresenteerd.