Evenementenverslag Inclusieve vredesonderhandelingen de WPS-agenda

In de marge van de 22e verjaardag van Resolutie 1325 (UNSCR1325) van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid, organiseerden Cordaid, WO=MEN, de Permanente Missie van het Koninkrijk der Nederlanden bij de VN in New York en de Permanente Missie van Canada bij de VN in New York/ Mission Permanente du Canada auprès des Nations Unies het evenement 'Inclusive Peace Negotiations & the WPS Agenda'.

Tijdens dit evenement heeft een panel van deskundigen nagedacht over de rol die VN-organisaties, (I)NGO's en individuele lidstaten kunnen spelen bij het mogelijk maken van inclusieve vredesonderhandelingen als kernelement van de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid. Er werden lessen en aanbevelingen gedeeld over de elementen van vredesonderhandelingen die bij de uitvoering van UNSCR1325 een uitdaging vormen. Daarbij zoomde het panel in op de rol en invloed van vrouwen in twee conflicten die ongeveer even lang bestaan als UNSCR1325: Afghanistan en de Democratische Republiek Congo.

Enkele van de belangrijkste aanbevelingen van de verschillende panelleden aan lidstaten, VN-instellingen, VN-missies en internationale organisaties vindt u in dit rapport.