Internationaal-Alert Beleidsdocument Twintig jaar uitvoering van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad en de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid Lessen uit het veld

Dit beleidsdocument biedt donors, nationale regeringen en vredeswerkers praktisch georiënteerde inzichten in de effectieve uitvoering van de WPS-agenda. Er wordt onder meer gewezen op het belang van samenwerking met mannen en mannen om conservatieve patriarchale gendernormen en institutionele sociaal-politieke beperkingen aan te pakken. Het document moedigt ook een strategisch engagement aan tussen nationale regeringen en lokale organisaties en netwerken voor vrouwenrechten als sleutel tot het bevorderen van politieke betrokkenheid en participatie van vrouwen.

Foto © Carol Allen-Storey/International Alert