Jaarverslag 2020 NIMD-verwezenlijkingen inzake de politieke participatie van vrouwen en besluitvorming

Het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) werkt aan de bevordering van vreedzame, rechtvaardige en inclusieve democratieën wereldwijd. Het NIMD wil specifiek bijdragen aan de participatiepijler van NAP 1325: Volledige en gelijke deelname en vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus van besluitvorming, inclusief vredesprocessen, verkiezingsprocessen (zowel kandidaten als kiezers), VN-posities, en de bredere sociaal-politieke sfeer.

Foto: Alas de Mariposas