Jaarverslag 2020 Verwezenlijkingen Vrouweninitiatieven voor gendergelijkheid inzake WPS

De Women's Initiatives for Gender Justice hebben bijgedragen tot een betere bescherming van vrouwen en meisjes in door conflicten getroffen situaties tegen geweld en schendingen van hun rechten. WIGJ richtte zich op vier prioriteiten: (1) een toolkit voor de toepassing van de Haagse beginselen inzake seksueel geweld; (2) evenementen tijdens de Vergadering van staten die partij zijn bij het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; (3) strategische advocacy-evenementen om meer bekendheid te geven aan de Haagse beginselen; en (4) overleg met belangrijke belanghebbenden om voorgestelde wijzigingen van de bestanddelen van misdrijven voor het Statuut van Rome en modelwetgeving te ontwikkelen.