Kwaliteitseisen gendertoets voor effect op gendergelijkheid (in het Nederlands)

De 'Gendertoets' van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kenniscentrum voor Beleid en Regelingen. Het biedt handvatten voor de toepassing van de Gendertoets ''Kwaliteitseisen voor impact op gendergelijkheid'', waarmee Nederland SDG5 toepast bij de ontwikkeling van overheidsbeleid. De toets bestaat uit twee delen: a) beoordeling van het effect van voorgenomen overheidsbeleid/regelgeving op gendergelijkheid en b) toezicht op de raadpleging van mensen/partijen die door het voorgenomen beleid/ de voorgenomen regelgeving worden geraakt.

Lees hier meer over de 'Gendertoets'.