Opbrengstenbrief Emancipatie 2017-2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (in het Nederlands)

In dit product worden de prestaties van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de periode 2017-2021 ten aanzien van emancipatie op een rij gezet. Dit omvat onderwerpen prestaties die relevant zijn voor de nationale pijler van het NAP 1325, zoals prestaties met betrekking tot economische empowerment van vrouwen, de aanpak van gendergerelateerd geweld en het werken aan gendergelijkheid op school en op de werkplek in Nederland, ook voor vluchtelingen en migranten.