Policy Brief Prospects and challenges for women's roles in conflict prevention and reconciliation in Lebanon - Lessons from leading women peacebuilders in Tripoli and Baalbek

Deze beleidsbrief is gebaseerd op een gendersensitieve conflictanalyse, als onderdeel van het project Creating Space for Women Peacebuilders van International Alert. De analyse laat zien hoe onopgeloste kwesties uit het verleden, met name de burgeroorlog, de vredes- en verzoeningsprocessen in gevaar brengen en de centrale rol van vrouwen in deze processen beperken. De analyse omvat de bevindingen van de analyse, de lessen die zijn getrokken uit de uitvoering van het project en de perspectieven en ervaringen van de deelnemende vrouwennetwerken. Ook worden lessen getrokken uit de voortgang van de WPS-agenda, de aanpak van de gendereffecten van de burgeroorlog en de ontwikkeling van ruimten voor door vrouwen geleide conflictpreventie in Libanon.